yuvada eğitim“Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki eğitim, öğretmenin verdiği bir şey olmaktan çok bireyin kendisi tarafından yürütülen doğal bir süreçtir ve dinleyerek değil içinde bulunulan çevrede bireyin kendi yaşantıları sonucu elde ettiği deneyimlerle kazanılır. Eğitimci ancak bu muazzam doğal sürece yardımcı olabilir. Bu yardımı sayesinde, insan ruhunun özgürleşmesine tanıklık eder. Olayların ve olanların kurbanı olan bir nesil yerine, insanlığın geleceğine şekil verebilen hayat görüşüne sahip yeni bir neslin doğmasını sağlarlar.”
New School Anaokulu, Gems ve Reggio Emilia eğitim yöntemini eğitim felsefesi olarak kabul eden, 2-6 yaş grubu bir okul öncesi eğitim kurumudur. Fiziki yapı, eğitim sisteminin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanmıştır. Hem bireysel öğrenmeye hem de özgür etkinlik ortamına olanak veren, sevgi ve saygıya dayalı, etkin/aktif bir öğrenme hedeflenmektedir.

To Top