önceliklerimiz• Çocuğa koşulsuz sevgi, güleryüz
• Saygı ve güven ortamı
• Hijyen koşullarına özenli sağlıklı bakım ve beslenme
• Mutlu ve huzurlu çocuklar
• Oyun ve eğitim gereksiniminin giderilmesi
• Çocuğun yetenek ve becerilerinin öne çıkarılması
• Yaparak-yaşayarak-içinde yer alarak-oyun yoluyla bireysel, aktif ve etkin öğrenme
• Bireysel özelliklere, öğrenme hızı ve zamanına saygı
• Olumlu bakış ve iletişim
• Sorumluluklarının bilincinde yönetim-eğitim kadrosu
• Güvenli ulaşım ve servis hizmeti

To Top