4Canlı bir sosyal yaşam içinde;
• Bağımsız davranabilme gücüne sahip
• Yaşadığı toplum ve grupla uyumlu
• Araştıran, öğrenen, merak eden
• Edindiği bilgiyi kullanarak problemini çözen
• Hobileri, becerileri ile çok yönlü
• Başarı motivasyonu yüksek
• Doğaya, çevresine ve başkalarına saygılı
• Kendinin değerini ve önemini bilen
• İçdisipline sahip ve sorumluluklarının farkında
• Yaratıcı, özgüvenli çocukların yetişmesinde, ailelerle işbirliği içinde, onların en değerli varlıklarının, yetişkinlik yıllarına ve yaşama hazır, gerekli becerilerle donanmış bireyler olması için uygun eğitim ortamları sağlamak.

To Top